Reparation og forebyggende vedlighold af pumper og maskiner

Vi skaber tryghed for kunden
​Døgnservice​

Valg af den rigtige pumpe

​Pumper er et af verdens mest udbredte produkter i industrien og der findes mange forskellige pumpeprincipper. Så hvilken pumpe skal man vælge? Her er et par tips.

Behovsafdækning

Uanset om der skal transporteres vand med eller uden partikler, olie, syrer, baser, tynde eller højviskose væsker, kræver løsningen en pumpe.

Spørgsmålet er så, hvilken pumpe, der løser opgaven bedst.

At finde den rigtige pumpe kan være svært og tidskrævende.

Derfor bringes her en gennemgang af en række af pumpetyperne samt deres anvendelse, som kan medvirke til at gøre valget lettere.

Tandhjulspumper

Tandhjulspumper er positivpumper.

Det vil sige, at pumpens volumenstrøm er direkte proportional med omdrejningstallet.

Tandhjulspumper har en god ansugningsevne, men der er dog et vist slip (tilbageløb) i pumpen afhængig af tolerancen i pumpen og væskens viskositet.

Slippet er stigende ved stigende modtryk, men faldende ved øget viskositet.

Tandhjulspumper er derfor velegnede til mange doseringsopgaver og til transport af alle rene væsker med smørende egenskaber med høj eller lav viskositet, samt pumpning til og fra tanke, da pumperne er reversersible.

Som eksempel kan nævnes olier, melasse, kølemidler, polymerer, isocyanater og maling.

Membranpumper

Membranpumper er en meget anvendt pumpetype på grund af pumpens gode selvansugende egenskaber såvel i tør som i spædet tilstand.

Pumpetypen udmærker sig desuden ved, at den kan transportere en del faste partikler, både slidende og bløde.

Især i trykluftdreven udførelse fås pumperne i mange forskellige materialer, såsom kunststof, letmetal eller rustfrit stål.

De er derfor velegnede til at transportere eller dosere mange forskellige medier, herunder alt lige fra syrer, baser, opløsningsmidler, maling, lak og trykfarver til levnedsmidler.

Fadpumper

Fadpumper bruges til tømning eller indpumpning af væsker fra forskellige typer af beholdere som tromler, palletanke, dunke eller kar – næsten uanset pumpemediet – idet pumperne findes i forskellige materialer og varianter.

Som tømmepumper er de særdeles velegnede, da de på grund af den lille diameter kan gå gennem en standard tromlestuds og omtrent tømme en beholder til bund.

Applikationerne kan være lige fra indpumpning af forskellige syrer eller baser til pumpning af ingredienser til levnedsmidler.​

Doseringspumper

Doseringspumper anvendes til pumpeopgaver, hvor der er tale om relativt små flow og stor doseringsnøjagtighed.

Her er det ofte med kapaciteter under 50 liter i timen ved et tryk på cirka 10 bar.

Den mest almindelige doseringspumpe er af membrantypen, der har den store fordel, at den er hermetisk tæt, det vil sige uden akseltætning.

Pumperne findes også som stempelpumper, der har større doseringsnøjagtighed og kan anvendes til højere tryk.

Derudover er der stempelmembranpumper, der har et stempel kørende i hydraulisk olie, der overfører trykket til membranen.

Alle pumperne er monteret med suge- og trykventiler og et pumpehus i ønsket materiale, for eksempel syrefast rustfrit stål eller kunststof - afhængig af hvilket kemikalie de skal pumpe.

Kemipumper

Kemipumper kan være udført i forskellige kunststoffer eller metallegeringer og oftest som centrifugalpumper i henhold til ISO-norm 2858 (EN 22858).

Pumperne kan anvendes til en lang række krævende industriopgaver til transport af aggressive eller farlige væsker som koncentrerede syrer, baser og andre kemikalier med eller uden faste partikler.

Desuden kan de anvendes til blandt andet tankanlæg, bejdseanlæg til rustfrit stål, røgrensning samt anlæg til rensning af industrielt spildevand.

Slangepumper

Slangepumper har et meget bredt anvendelsesområde, dog med de begrænsninger som slangernes materiale giver.

Pumperne kan anvendes til transport af alle typer væske, som gummi er resistent over for.

De beskrives af leverandøren som egnede til både tyndt og tyktflydende produkter med eller uden partikler.

Slangepumper er også velegnede til doseringsopgaver som polymer, kalkmælk eller jernsulfat.

Som levnedsmiddelpumpe giver slangepumperne en meget skånsom transport af produktet.

Impellerpumper

Impellerpumpe er en almen dansk betegnelse (engelsk: impeller = pumpehjul, løber) for en selvansugende pumpe med et excentrisk pumpehus og en rotorenhed i gummi som transporterer mediet fra suge- til tryksiden, når rotoren roterer.

Pumpen har et meget bredt anvendelsesområde til transport eller dosering af en lang række forskellige former for levnedsmidler som for eksempel øl, marmelade, honning eller tilsvarende produkter.

Afhængigt af gummimaterialet i rotoren kan pumpen desuden anvendes til en lang række kemiske eller farmaceutiske produkter.

Firmaoplysninger​

Thybotech ApS

CVR: ​30496582

Adresseoplysninger​

Industrivej 12

8653 Them

Kontaktoplysninger

Sociale medier